Ban Liên Lạc

Trưởng Ban Liên Lạc (qua các thời kỳ)

Anh PHẠM KHƯƠNG

1993 – 2001

Anh NGUYỄN VĂN ĐẨU

2001 – 2009

Anh NGUYỄN ĐỨC TUẤN

2009 – 2021

Anh LÊ HUỲNH CHÍ

2022 – Nay

Ban liên lạc hiện nay

LÊ HUỲNH CHÍ

Trưởng Ban
(0918 181 288)

HUỲNH NGỌC ĐÔNG

Phó Ban Thường Trực
Kết Nối Thế Hệ
(0988 383 388)

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Phó Ban
Kết Nối Thiện Nguyện
(0906 6333 168)

BAN CỐ VẤN

Thầy Nguyễn Văn Sưu, Anh Phạm Khương, Trần Quang Cang, Huỳnh Đăng Hổ, Chị Kiều Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Đẩu, Nguyễn Đức Tuấn, Biểu Kiều

HUỲNH MINH LỄ

Trưởng Bộ Phận
Kinh Doanh
(0903 634 646)

TRƯƠNG LÊ QUỲNH LOAN

Phó Bộ Phận
Kinh Doanh
(0908 326 595)

HUỲNH ĐOÀN MINH NGỌC

Uỷ viên

NGUYỄN ANH DŨNG

Trưởng Bộ Phận
Thư Ký – Hậu Cần
(0979 867 838)

NGUYỄN DUY LỢI

Phó Bộ Phận
Thư Ký – Hậu Cần
(0913 148 539)

NGÔ TẤN VỊNH

Uỷ viên

NGUYỄN HỮU HƯỚNG

Trưởng Bộ Phận
Thiện Nguyện
(0918 460 086)

PHẠM QUỐC HÙNG

Phó Bộ Phận
Thiện Nguyện
(0903 641 865)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SỨ MỆNH BAN LIÊN LẠC

 1. Kết nối thế hệ
  • Là cầu nối tổ chức các chương trình giao lưu, các sự kiện, các chương trình kỷ niệm kết nối các thế hệ giáo viên và học sinh Hoà Vang.
  • Là đầu mối quản trị dữ liệu thành viên các thế hệ giáo viên, học sinh; lưu giữ hình ảnh tư liệu và phổ biến các thông tin liên quan.
 2. Kết nối kinh doanh
  • Là cầu nối hỗ trợ kết nối các chương trình hợp tác kinh doanh giữa các thành viên là cựu giáo viên và học sinh Hoà Vang.
  • Là đầu mối chương trình hỗ trợ việc làm cho các thế hệ giáo viên học sinh Hoà Vang.
 3. Kết nối thiện nguyện
  • Là đầu mối tổ chức quyên góp và thực hiện các chương trình thiện nguyện chung và riêng, hướng đến mục tiêu hỗ trợ cho các thành viên của Hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Là đầu mối tổ chức các chương trình khuyến học cho học sinh sinh viên Hoà Vang học giỏi có điều kiện khó khăn trong học tập.

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN

 1. Bộ phận Kết Nối Kinh Doanh
  • Tạo sự liên kết các hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái các ngành nghề của các thành viên hội.
  • Hỗ trợ, kết nối các hoạt động làm ăn kinh doanh nhằm giúp cho các thành viên của hội ngày càng phát triển.
  • Thông qua hoạt động kết nối kinh doanh, hội tìm kiếm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển cho hoạt động của hội cựu GV HSHV tại TP.HCM.
  • Hỗ trợ, kết nối cơ hội thực tập, việc làm cho các sinh viên, các thành viên & con em của các thành viên trong hội…
  • Vận động gây quỹ, tạo kinh phí cho hoạt động của hội.
 2. Bộ phận Thư Ký – Hậu Cần
  • Kết nối, tập hợp, hỗ trợ các em SV vào thành phố HCM học tập, hòa nhập cuộc sống, hòa nhập Hội…
  • Quản lý, tập hợp, kết nối để duy trì các thành viên của hội đồng hành với hội.
  • Tổ chức các buổi họp mặt định kỳ theo Quý, Năm.
  • Quản lý công tác thu – chi của hội và công bố theo định kỳ hàng quý, năm.
  • Cập nhật thường xuyên theo Quý, Năm danh sách các thành viên trong hội.
 3. Bộ phận Thiện Nguyện
  • Tổ chức các hoạt động thăm hỏi lúc đau ốm, ma chay …của các thành viên và gia đình trong Hội.
  • Hỗ trợ, thăm viếng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Hội.
  • Phát học bổng cho con em sinh viên trường Hòa Vang đang học tập tại Tp.HCM và con em của các thành viên Hội có thành tích học tập xuất sắc hằng năm. Tổ chức giao lưu, tọa đàm trao đổi với sinh viên để hỗ trợ về mặt tinh thần, vật chất.
  • Kết nối với trường Hòa Vang trong công tác học bổng, theo dõi hỗ trợ các em học sinh.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ