Share This Post

Thăm hỏi

Hội cựu GV HSHV tại Miền Nam và Quỹ HV nghĩa tình đã đến viếng Thầy Võ Viết Di

Ngày 5/8/2023 Hội cựu GV HSHV tại Miền Nam và Quỹ HV nghĩa tình đã đến viếng Thầy Võ Viết Di – Cựu Hiệu trưởng trường Hoà Vang đầu tiên vừa qua đời.

Share This Post