Share This Post

Nổi bật / Tin tức

Họp chuyển giao Ban liên lạc nhiệm kỳ mới

Họp chuyển giao Ban liên lạc nhiệm kỳ mới

Vào ngày 8/4/2022 tại TP.HCM, Hội Giáo Viên – Cựu Học sinh THPT Hoà Vang đã họp mặt chuyển giao Ban Liên Lạc từ nhiệm kỳ cũ sang nhiệm kỳ mới.

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2022 bao gồm:

 1. Lê Huỳnh Chí: Trưởng Ban
 2. Huỳnh Ngọc Đông: Phó Ban Thường Trực Phụ Trách Kết Nối Thế Hệ
 3. Nguyễn Thành Công: Phó Ban Phụ Trách Thiện Nguyện
 4. Huỳnh Minh Lễ: Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh
 5. Trương Lê Quỳnh Loan: Phó Bộ Phận Kinh Doanh
 6. Nguyễn Anh Dũng: Trưởng Bộ Phận Thư Ký – Hậu Cần
 7. Nguyễn Duy Lợi: Phó Bộ Phận Thư Ký – Hậu Cần
 8. Huỳnh Đoàn Minh Ngọc: Uỷ viên Thư Ký – Hậu Cần
 9. Ngô Tấn Vịnh: Uỷ viên Thư Ký – Hậu Cần
 10. Nguyễn Hữu Hướng: Trưởng Bộ Phận Thiện Nguyện
 11. Phạm Quốc Hùng: Phó Bộ Phận Thiện Nguyên

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp mặt chuyển giao

Share This Post